🔎 Hledáme ředitele/ředitelku firemní školky

Statutární město Ostrava vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace.

 Více informací k pozici a požadavky zde: https://talentova.cz/oznameni-o-vyhlaseni-konkursniho-rizeni-na-vedouci-pracovni-misto-reditele-ky-firemni-skolky-mesta-ostravy-prispevkove-organizace/