Přihlášku je nutno podat nejpozději do 29.05.2024
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba
Pracovní náplň
 • provádění činností souvisejících s technickou správou movitého i nemovitého majetku;
 • provádění fyzické kontroly majetku;
 • zpracovávání podkladů pro plánované opravy budov a objektů s vazbou na finanční rozpočet;
 • zajišťování zpracování a doplňování pasportů budov a nebytových prostor;
 • provádění fyzického a protokolárního předávání (přejímání) movitý i nemovitých věcí; navrhování využití spravovaného majetku, předávání informací o technickém stavu majetku;
 • vydávání stanovisek jednotlivým odborům;
 • vystavování objednávek, kontrola věcné a číselné správnosti faktur za materiál, práce a služby z vystavených objednávek a smluv;
 • zajišťování odstranění závad vyplývajících z revizí vyhrazených technických zařízení ve spravovaných objektech;
 • provádění inventarizace majetku statutárního města Ostravy;
 • administrace pojistných události a agendy kontroly dodržování zákazu šíření reklamy včetně zabezpečení činností souvisejících s odstraněním závadného stavu.
Jiné požadavky
 • výborná znalost Microsoft Office – Word, Excel; čtení výkresové dokumentace; dobré komunikační schopnosti;
 • praxe v oblasti psaní obchodní korespondence;
 • základní orientace v problematice správy majetku včetně údržby tohoto majetku;
 • orientace v oboru technické kontroly (elektroinstalace, vzduchotechnika, plyn, vodovody a kanalizace);
 • flexibilita a schopnost operativního zajištění řešení oprav;
 • znalost organizace činností při zajišťování údržby a oprav objektů;
 • vedení agendy spravovaných objektů;
 • základní orientace v zákoně č. 458/2000 Sb.; o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů;
 • orientace v Katastru nemovitostí;
 • výhodou uživatelská znalost programu GINIS.
Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

výhodou obory technického zaměření

Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days