Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Mgr. Petra Neuwirthová

Pracovní náplň

 

Zaměstnanec vykonává kontrolu hospodaření příspěvkových organizací s veřejnými prostředky dle § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, zajišťuje agendu financování škol, inventarizaci majetku, zpracovává statistické výkazy, odpovídá za správnost, účelovost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu, provádí ekonomické operace v rámci rozpočtu odboru apod.
Jiné požadavky
Praxe ve veřejné správě vítána, znalost účetnictví příspěvkových organizací výhodou, znalost právních předpisů, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, schopnost aplikace právních předpisů v praxi, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, dobré komunikační a organizační dovednosti, uživatelská znalost PC (MS Office, ASPI).
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Karta Multisport
Karta Multisport
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Stravenkový paušál
Stravenkový paušál
ikona Možnost využití firemní školky města Ostravy
Možnost využití firemní školky města Ostravy
ikona Příspěvek při pracovním a životním výročí
Příspěvek při pracovním a životním výročí
ikona Příspěvek na odívání
Příspěvek na odívání
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na letní a zimní rekreaci
Příspěvek na letní a zimní rekreaci
ikona Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění