Uvedené kontaktní osoby jsou pracovníci personálního oddělení Magistrátu města Ostravy, kteří spravují pracovní nabídky pouze v rámci magistrátu.

Mgr. Renáta Kočířová, vedoucí personálního oddělení
📧 renata.kocirova@ostrava.cz
📞 599 443 383

Bc. Vladimír Jakub Mitura, pracovník pro výběrová řízení
📧 vladimir.mitura@ostrava.cz
📞 599 442 251, 722 989 188
LinkedIn: www.linkedin.com/in/vjmitura

Petr Místečan, DiS., pracovník personální a platové agendy
📧 petr.mistecan@ostrava.cz
📞 599 443 154

Kontaktní osoby k ostatním pracovním pozicím, v rámci úřadů městských obvodů, jsou uvedeny u každé pracovní pozice zvlášť.