Uvedené kontaktní osoby jsou pracovníci personálního oddělení Magistrátu města Ostravy, kteří spravují pracovní nabídky pouze v rámci magistrátu.

Mgr. Renáta Kočířová, vedoucí personálního oddělení
e-mail: renata.kocirova@ostrava.cz
Telefon: 599 443 383

Vladimír Jakub Mitura, pracovník pro výběrová řízení
e-mail: vladimir.mitura@ostrava.cz
Telefon: 599 442 251
LinkedIn: www.linkedin.com/in/vjmitura

Petr Místečan, DiS., pracovník personální a platové agendy
e-mail: petr.mistecan@ostrava.cz
Telefon: 599 443 154