Kompletní nabídka

29.09.2023
Vedoucí oddělení místních poplatků a pohledávek
29.09.2023
Vedoucí oddělení silnic, mostů, rozvoje a organizace dopravy
29.09.2023
Tajemník/tajemnice – vedoucí Úřadu městského obvodu Hrabová
30.09.2023
Stavební dělník a dělník čištění města s elektromotorovým nářadím
04.10.2023
Správní řízení provozu autoškol a evidence řidičů
05.10.2023
Koordinace přípravy a realizace investic
06.10.2023
Referent agendy stavebního řádu
06.10.2023
Finanční účetní
06.10.2023
Koordinátor/ka procesů, kontrolní a metodická činnost
06.10.2023
Právní referent/ka
11.10.2023
Právník/právnička oddělení věcných břemen a průmyslových zón
15.10.2023
Referent zeleně, životního prostředí a kordinace Technických služeb
15.10.2023
Referent investic, dotací a silničního správního úřadu
16.10.2023
Agenda sportu a činnosti sekretariátu
16.10.2023
Odborný archivář/archivářka
25.10.2023
Právník/právnička odboru