Přihlášku je nutno podat nejpozději do 30.07.2024
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba
Pracovní náplň
 • koordinace státní správy na úseku vody;
 • vydávání jednotných environmentálních stanovisek;
 • povolování nakládání s vodami;
 • povolení k některým činnostem (vodohospodářský souhlas)
 • vydávání závazných stanovisek na úseku lázeňského zákona;
 • výkon vodoprávního dozoru;
 • přestupková řízení na úseku vodního hospodářství;
 • výkon správních činností na úseku vodního hospodářství;
 • povodňová ochrana a řešení havárií na vodách.
Jiné požadavky
 • orientace v zákonech: č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 148/2003 Sb., č. 500/2004 Sb., č. 250/2016 Sb., č. 128/2000 Sb., ve Statutu města Ostravy;
 • orientace v dokumentaci staveb;
 • afinita k informačním systémům a technologiím;
 • kultivovaný ústní a písemný projev;
 • schopnost samostatné i týmové práce;
 • výhodou je zvláštní odborná způsobilost na úseku vodního hospodářství
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

obor vodohospodářský nebo environmentální inženýrství

Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu