Přihlášku je nutno podat nejpozději do 25.07.2024
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba
Pracovní náplň

metodické řízení a koordinace spisové služby na magistrátu a příspěvkových organizacích zřizovaných městem vč. periodického proškolování zaměstnanců;

komplexní zajištění vedení spisové služby elektronicky;

organizace a zodpovědnost za skartační řízení;

péče o svěřené archivní soubory v centrální spisovně Magistrátu města Ostravy a ve spisovně speciálních fondů;

koordinace chodu podatelen magistrátu.

Jiné požadavky
  • orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, odpovídající znalosti zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů včetně navazujících vyhlášek a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS), zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vše ve znění pozdějších předpisů včetně navazujících prováděcích předpisů;
  • spisová služba statutárního města Ostravy i cca 130 metodicky podporovaných subjektů probíhá v elektronickém infomačním systému, uchazeč tedy musí mít výborné znalosti práce s IT technikou, z důvodu metodické a lektorské činnosti musí mít také výborné organizační, prezentační a komunikační schopnosti a dovednosti;
  • součástí práce je rovněž péče o centrální spisovnu magistrátu, proto je nutné, aby měl uchazeč odpovídající fyzické předpoklady (práce zahrnuje mj. i časté fyzické pochůzky, manipulaci s objemnými spisy apod.);
  • výhodou je základní orientace v ekonomické oblasti a v oblasti IT.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění