Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Bližší informace podá Mgr. Zdeněk Matýsek, vedoucí odboru sociálních věcí

Pracovní náplň

Zaměstnanec vykonává kontrolu hospodaření příspěvkové organizace s veřejnými prostředky dle § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, zajišťuje agendu financování sociálních služeb, inventarizaci majetku, zpracovává statistické výkazy, odpovídá za správnost, účelovost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu, provádí ekonomické operace v rámci rozpočtu odboru apod.

Jiné požadavky

Praxe ve veřejné správě vítána, znalost účetnictví příspěvkových organizací výhodou, znalost právních předpisů, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, schopnost aplikace právních předpisů v praxi, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, dobré komunikační a organizační dovednosti, uživatelská znalost PC (MS Office, ASPI).

Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Příspěvek při pracovním a životním výročí
Příspěvek při pracovním a životním výročí
ikona Možnost využití firemní školky města Ostravy
Možnost využití firemní školky města Ostravy
ikona Stravenkový paušál
Stravenkový paušál
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Příspěvek na letní a zimní rekreaci
Příspěvek na letní a zimní rekreaci
ikona Příspěvek na odívání
Příspěvek na odívání
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
ikona Karta Multisport
Karta Multisport