Přihlášku je nutno podat nejpozději do 06.10.2023
Těšíme se na Vás!
Pracovní náplň

komplexní a samostatné účtování účetních operací na uceleném úseku   účetnictví

Jiné požadavky

Orientace v právních předpisech ve věcech souvisejících s charakteristikou práce:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů
  • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
  • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 410/2009 Sb., pro vybrané účetní jednotky
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
Přílohy

Nabízíme

ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days