Přihlášku je nutno podat nejpozději do 10.06.2024
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba
Ing. Mgr. Jaroslav Čermák | jaroslav.cermak@marianskehory.cz | 599 459 230
Pracovní náplň

Zajišťuje přípravu investičních akcí a projektovou přípravu zakázek, zpracovává podklady pro zadání veřejných zakázek. Podílí se na přípravě smluv nebo dodatků ke smlouvám na zakázky, zajišťuje podklady pro vystavení objednávek. Zajišťuje realizaci investičních akcí a oprav vč. dozorování průběhu realizace zakázek, výběr a koordinaci dodavatelů a jiných účastníků stavby, prověřování a zajišťování úplnosti projektové dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb a zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu její realizace. Zajišťuje splnění podmínek správních rozhodnutí vydaných v souvislosti s danou zakázkou. Podílí se na sestavování rozpočtu a provádí průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Provádí technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic. Spolupracuje při přípravě odborných podkladů k materiálům pro radu a zastupitelstvo města a městského obvodu. Provádí přípravu, realizaci a monitoring dotačních projektů.

Jiné požadavky
 • všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:
 • č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový)
 • č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost OZV č. 10/2022 Statut města Ostravy
 • rozhodnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné i týmové práce,
 • užívání informačních technologií,
 • praxe v investiční výstavbě vítána,
 • řidičský průkaz sk. B, výhodou.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

stavební směr výhodou.

Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona pružná pracovní doba
pružná pracovní doba
ikona penzijní pojištění
penzijní pojištění
ikona až 4 dny pracovního volna
až 4 dny pracovního volna
ikona benefity v programu cafeterie
benefity v programu cafeterie
ikona příspěvek na stravování
příspěvek na stravování
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené