Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
 • spolupráce na zajímavých projektech města;
 • zabezpečování právního poradenství orgánům města a jednotlivým odborům magistrátu;
 • zabezpečování právní porady při realizaci zakladatelské funkce právnických osob a při právních vztazích z výkonu práv vyplývajících z majetkových účastí v založených společnostech a ve společnostech se 100 % majetkovou účastí města;
 • řešení právních sporů ze závazkových právních vztahů města;
 • zpracování právních stanovisek;
 • příprava smluvní dokumentace;
 • příprava materiálů k projednání v orgánech města, mnoho jiných zajímavých činností.
Jiné požadavky
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost právních předpisů týkajících se samosprávy jako takové;
 • znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • kultivovaný ústní a písemný projev;
 • umění jednat s lidmi;
 • afinita k informačním systémům a technologiím;
 • výhodou je praxe ve veřejné správě a zkušenosti z oblasti problematiky územně samosprávných celků.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

– obor právo nebo právo a právní věda

Platová třída
12. platová třída - (27.250, - Kč – 40.120, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu