Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Druh práce: redaktor/redaktorka zpravodaje PRIO a správce/správkyně sociálních sítí
městského obvodu Poruba
pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
Oddělení úřadu: oddělení prezentace
Místo výkonu práce: území městského obvodu Poruba
Platová třída: 10. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
– jméno, příjmení, titul
– datum a místo narození
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu
– číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (cizí státní občan)
– e-mail
– číslo výběrového řízení
– datum a vlastnoruční podpis

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
– motivační dopis a strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech
– originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 30.11.2023 do 12:00 hodin
osobním doručením v podatelně Úřadu městského obvodu Poruba nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na
adresu:
Úřad městského obvodu Poruba
odbor vnitřních věcí
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava – Poruba
Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení č. 7/2023“

Pracovní náplň
 • psaní zpravodaje městského obvodu Poruba PRIO
 • správa sociálních sítí městského obvodu Poruba
Jiné požadavky
 •  vynikající psaný projev a vynikající znalost českého jazyka
 •  vynikající znalost Microsoft Office (Word, Excel)
 •  znalost práce se sociálními sítěmi
 •  znalost korektury textů a tvorba vlastních textů
 •  základní znalosti práce s grafickými programy pořizování reportážních fotografií
 • znalost základních reálií městského obvodu Poruba
 • znalost obsahu webových stránek (www.poruba.ostrava.cz, www.fajnovaporuba.cz) , sociálních sítí (Facebook) a témat, která jsou v Porubě pro občany i úřad důležitá
 • praxe: výhodou praxe v médiích
 • jiné požadavky: výborné komunikační schopnosti, schopnost samostatné práce, proaktivita a schopnost
  přicházet s novými nápady, zodpovědný přístup k práci, vysoké pracovní nasazení. Aktivní znalost AJ nebo NJ
  výhodou.
Kvalifikace
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan, který má v České republice trvalý pobyt
 • způsobilost k právním úkonům (svéprávnost)
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • středoškolské vzdělání
Platová třída

10. platová třída – (23.390, – Kč – 34.370, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Penzijní nebo životní pojištění
Penzijní nebo životní pojištění
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč
Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč
ikona Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž
Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž
ikona Volné víkendy
Volné víkendy
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Odměny při životním výročí
Odměny při životním výročí
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Možnost trvalého vzdělávání
Možnost trvalého vzdělávání
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Otevřenost fajNOVÝM nápadům
Otevřenost fajNOVÝM nápadům
ikona Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova