Přihlášku je nutno podat nejpozději do 16.12.2023
Těšíme se na Vás!
Pracovní náplň
 • Zajišťuje opravy místních komunikací, chodníků, dopravního značení (svislého i vodorovného) na místních komunikacích, zároveň doplňuje chybějící značení a ostatní nemovitý majetek (např. náhrady chybějících kanálových vík) v souladu s rozpočtem MOb Vítkovice. Vede pasporty dopravního značení. Likviduje vraky na komunikacích a veřejném prostranství. Řeší vypořádání náhrady škod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích.
 • Plánování a optimalizace tras zimní údržby silniční sítě ve vymezeném územním celku.
 • Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.
Jiné požadavky
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (ve věcech souvisejících s charakteristikou práce),
 • orientace v obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů,
 • organizační schopnosti a komunikační dovednosti,
 • schopnost samostatné práce,
 • zodpovědný přístup a spolehlivost, aktivní přístup k řešení problémů,
 • znalost práce aplikace Microsoft Excel a Microsoft Word a základní znalost ostatních aplikací MS Office,
 • řidičský průkaz skupiny B – výhodou.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Až 5 týdnů dovolené
Až 5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na zdravotní či kulturní akce
Příspěvek na zdravotní či kulturní akce
ikona Příspěvek na ostatní benefity až 15.000 Kč
Příspěvek na ostatní benefity až 15.000 Kč
ikona Bezúročné zápůjčky řešení bydlení
Bezúročné zápůjčky řešení bydlení
ikona Kvalitní vstupní vzdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní vzdělávání a možnost dalších školení
ikona Penzijní připojištění
Penzijní připojištění
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Práce v srdci Ostravy
Práce v srdci Ostravy
ikona 30% sleva z nájmu nemovitosti pro zaměstnance úřadu
30% sleva z nájmu nemovitosti pro zaměstnance úřadu
ikona Pružná pracovní doba
Pružná pracovní doba
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona Peněžní odměny při pracovních a životních výročích
Peněžní odměny při pracovních a životních výročích
ikona Příspěvek na stravování
Příspěvek na stravování