Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
 • Zajišťuje opravy místních komunikací, chodníků, dopravního značení (svislého i vodorovného) na místních komunikacích, zároveň doplňuje chybějící značení a ostatní nemovitý majetek (např. náhrady chybějících kanálových vík) v souladu s rozpočtem MOb Vítkovice. Vede pasporty dopravního značení. Likviduje vraky na komunikacích a veřejném prostranství. Řeší vypořádání náhrady škod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích.
 • Plánování a optimalizace tras zimní údržby silniční sítě ve vymezeném územním celku.
Jiné požadavky
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (ve věcech souvisejících s charakteristikou práce),
 • orientace v obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů,
 • organizační schopnosti a komunikační dovednosti,
 • schopnost samostatné práce,
 • zodpovědný přístup a spolehlivost, aktivní přístup k řešení problémů,
 • znalost práce aplikace Microsoft Excel a Microsoft Word a základní znalost ostatních aplikací MS Office,
 • řidičský průkaz skupiny B – výhodou
 • práce v programech E-spis, VERA, GINIS, výhodou.
Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené