Přihlášku je nutno podat nejpozději do 05.10.2023
Těšíme se na Vás!
Pracovní náplň

zpracovávání podkladů pro rozvojové projekty SMO za oblast sociálních věcí a zdravotnictví; ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti a zdravotnickými zpracovávání návrhu investičního rozpočtu, připomínkování jejich plánů činnosti a posuzování žádostí o poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků na financování projektů jimi realizovaných; předkládání materiálů, týkajících se investičních a účelových neinvestičních akcí příspěvkových organizací do komisí a orgánů obce; spolupráce s příspěvkovými organizacemi a odbory a odděleními magistrátu a podílení se na přípravě a realizaci investičních akcí

Jiné požadavky

požadujeme orientaci v problematice přípravy a realizace investičních projektů; znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; aktivní znalost práce na PC a afinitu k IT systémům a technologiím, komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, flexibilitu, ochotu učit se, vzdělávat a rozvíjet; výhodou je řidičský průkaz skupiny „B“ (být aktivní řidič/řidička)

Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

výhodou obory stavebního nebo jiného technického směru

Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu