Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

💰 Možnost získání náborového příspěvku ve výši až 30 000 Kč.

🎓 Pozice je vhodné také pro absolventy.

Pracovní náplň
  • poskytování komplexního poradenství v sociální oblasti, aplikace metod sociální práce
  • realizace přímé sociální práce s klientem
  • spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
  • sociální šetření a depistážní činnost, posuzování životní situace klienta
  • výkon funkce veřejného opatrovníka, výkon funkce sociálního kurátora
  • vedení správního řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  • zajištění kulturních akcí, volnočasových akcí a společenských obřadů
  • spolupráce s klubem seniorů, zajištění fungování služeb Senior taxi, dovoz obědů
Jiné požadavky

znalosti následujících právních předpisů:

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• ostatní právní předpisy v rámci systému sociálního zabezpečení
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

– dosažené vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

• vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle
zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální
pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně
právní činnost, charitní a sociální činnost

• vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském
studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku,
sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle
zvláštního právního předpisu

Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Příspěvek na rekreace
Příspěvek na rekreace
ikona Slevy na sportovní a kulturní akce
Slevy na sportovní a kulturní akce
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona možnost rozvoje kvalifikace
možnost rozvoje kvalifikace
ikona 4 dny sick days
4 dny sick days
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Příspěvek na sportovní a kulturní akce
Příspěvek na sportovní a kulturní akce