Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Kontaktní osoba
Ing. Miroslav Bilanič | miroslav.bilanic@slezska.cz | 599 410 071
Pracovní náplň
  • zaměstnanec plní úkoly svěřené městskému obvodu obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, v samostatné působnosti.
  • zodpovídá za dodržování schváleného rozpočtu na svěřeném úseku údržby a oprav budov a provozu NT kotelen, zabezpečuje přípravu plánu údržby a oprav při modernizaci bytového fondu a plánu realizace údržby a oprav budov svěřených do správy – hasičských zbrojnic, kulturních domů, správních budov úřadu, domů s pečovatelskou službou a objektů hřbitovní správy, k
  • kontroluje, zda finanční operace jsou v souladu s evidovanou objednávkou a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, spolupracuje při zajišťování BOZP a PO úřadu, zajišťuje provedení periodických revizí elektro, plynu a hromosvodů a další.
Jiné požadavky

orientace v právním systému, zejména znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet), zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, dobré komunikační dovednosti, flexibilita, asertivita.

Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Stravenkový paušál
Stravenkový paušál
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Příspěvek na odívání
Příspěvek na odívání
ikona Karta Multisport
Karta Multisport
ikona Možnost využití firemní školky města Ostravy
Možnost využití firemní školky města Ostravy
ikona Příspěvek při pracovním a životním výročí
Příspěvek při pracovním a životním výročí
ikona Příspěvek na letní a zimní rekreaci
Příspěvek na letní a zimní rekreaci