Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
 • zabezpečování působnosti městského obvodu při zřizování a výmazu věcných břemen, vydávání souhlasů s umístěním staveb a vstupů na pozemky, provádění kontroly uzavřených smluvních vztahů ve vztahu k věcným břemenům,
 • zajišťování veškerých úkonů spojených s agendou silničního správního úřadu,
 • zadávání veřejných zakázek v rámci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 • vedení agendy krizového řízení a IZS,
 • správa agendy přidělování čísel popisných,
 • provádění kontroly a stavebního dozoru na stavbách financovaných městským obvodem,
 • zpracovávání materiálů pro orgány městského obvodu a plní jejich usnesení,
 • příprava, realizace a monitoring dotačních projektů.
Jiné požadavky
 • znalost zákona o obcích, zákona o zadávání veřejných zakázek,  občanského zákoníku, správního řádu, zákona o pozemních komunikacích a jeho prováděcích vyhlášek,
 • komunikační schopnosti, aktivní znalost práce na PC, schopnost samostatné i týmové práce, užívání informačních technologií,
 • výhodou praxe ve veřejné správě, případně v investiční výstavbě, vzdělání stavebního zaměření,
 • znalost práce v programu GINIS a eSpis a zkouška odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství výhodou.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu stavebního zaměření
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Až 5 týdnů dovolené
Až 5 týdnů dovolené
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba