Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
 • zajištění a koordinace oboustranného komunikačního prostředí mezi městským obvodem Ostrava-Jih a širokou veřejností
 • příprava podkladů a zpracování tiskových zpráv, příprava a vedení tiskových konferencí, veřejných setkání
 • zajištění mediálních výstupů, korektur, monitoring médií
 • správa webové prezentace a sociálních sítí městského obvodu Ostrava-Jih
 • tvorba mediálních strategií k jednotlivým projektům, spolupráce při tvorbě radničního periodika Jižní listy, příprava podkladů pro vysílání Expresu Ostrava-Jih
 • zodpovědnost za PR (public relations) a pozitivní obraz městského obvodu Ostrava-Jih v rámci interní a externí komunikace s ohledem na cílové skupiny (občané, správní celky, média, odborná veřejnost…)
Jiné požadavky

Další požadavky:

Všeobecný přehled o ustanoveních právních předpisů:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 16/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 • orientace v obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn.

Znalosti a odbornosti související s činností:

 • komunikační a organizační dovednosti, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost,
 • perfektní ovládání jednacího jazyka – češtiny, znalost práce na PC, znalost editace sociálních sítí
 • kreativita, aktivní přístup, odolnost proti stresu
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení