Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
 • zajištění a koordinace oboustranného komunikačního prostředí mezi městským obvodem Ostrava-Jih a širokou veřejností
 • příprava podkladů a zpracování tiskových zpráv, příprava a vedení tiskových konferencí, veřejných setkání
 • zajištění mediálních výstupů, korektur, monitoring médií
 • správa webové prezentace a sociálních sítí městského obvodu Ostrava-Jih
 • tvorba mediálních strategií k jednotlivým projektům, spolupráce při tvorbě radničního periodika Jižní listy, příprava podkladů pro vysílání Expresu Ostrava-Jih
 • zodpovědnost za PR (public relations) a pozitivní obraz městského obvodu Ostrava-Jih v rámci interní a externí komunikace s ohledem na cílové skupiny (občané, správní celky, média, odborná veřejnost…)
Jiné požadavky

Další požadavky:

Všeobecný přehled o ustanoveních právních předpisů:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 16/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 • orientace v obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn.

Znalosti a odbornosti související s činností:

 • komunikační a organizační dovednosti, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost,
 • perfektní ovládání jednacího jazyka – češtiny, znalost práce na PC, znalost editace sociálních sítí
 • kreativita, aktivní přístup, odolnost proti stresu
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění