Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň

řízení, organizace, kontrola a odpovědnost za činnost oddělení při výkonu státní správy a samosprávy na úseku silničního hospodářství včetně organizace statické a cyklistické dopravy; v rámci státní správy se jedná o výkon silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností pro silnice II. a III. třídy; výkon odvolacího orgánu ve vztahu k městským obvodům; projednávání vybraných přestupků ve věcech dálnic a silnic; zabezpečení zpracování podkladů pro zajišťování údržby a výstavby komunikací a jejich příslušenství v majetku města; spolupráce při přípravě a realizace dopravní koncepce města a koncepce cyklistické dopravy

Jiné požadavky

velmi dobrá orientace v následujících právních předpisech: zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a jejich prováděcích vyhlášek, a zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád; velmi dobrá znalost komunikační sítě města Ostravy; velmi dobrá uživatelské schopnost práce na PC (MS Office) a afinita k informačním systémům a technologiím; řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/řidička; ovládání asertivního jednání; manažerské dovednosti a schopnost vést a motivovat tým oddělení; výhodu mají uchazeči s praxí ve vedoucí funkci ve výkonu státní správy a držitelé zkoušky zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

výhodou je technický směr s dopravním či stavebním zaměřením

Platová třída
12. platová třída - (27.250, - Kč – 40.120, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění