Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
 • zabezpečování úkolů vyplývajících ze samostatné působnosti města – týkajících se věcí ve vlastnictví města (s výjimkou věcí svěřených statutem městským obvodům, věcí se kterými nakládají z různých právních titulů právnické osoby zřízené městem a movitých věcí sloužících přímým potřebám magistrátu a Městské policie Ostrava);
 • koordinace činností jednotlivých oddělení odboru;
 • zodpovědnost za plnění přijatých usnesení a plnění úkolů odboru;
 • zodpovědnost za správnost podkladů pro návrh rozpočtu města;
 • předkládání materiálů do rady města;
 • zodpovědnost za personální agendu odboru
Jiné požadavky
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znalost právních předpisů týkajících se samosprávy jako takové, znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • dobrá znalost právních předpisů upravujících problematiku hospodaření s majetkem města v rozsahu působnosti odboru;
 • schopnost vést a motivovat tým;
 • umění jednat s lidmi;
  spolehlivost;
 • výhodou je praxe ve veřejné správě alespoň tři roky spojená s nakládáním s nemovitým majetkem obce;
 • komunikační a organizační dovednosti;
 • kultivovaný ústní a písemný projev a perfektní znalost českého jazyka;
 • uživatelská práce na PC (MS WORD, EXCEL atd.) a afinita k informačním systémům a technologiím
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

obor právní, technický, ekonomický

Platová třída
12. platová třída - (27.250, - Kč – 40.120, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days