Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

  •  strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
  • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 13.6.2024 do 12:00 hodin osobním doručením v podatelně Úřadu městského obvodu Poruba nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:
Úřad městského obvodu Poruba
odbor vnitřních věcí
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava – Poruba
Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení č. 8/2024“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontaktní osoba
Zdenka Štěpánová | zdenka.stepanova@moporuba.cz | 599 480 243
Pracovní náplň

výkon činností stavebního úřadu

Jiné požadavky
  • samostatnost, přesnost a pečlivost v práci, aktivní uživatelská znalost práce na PC (zejména Word, Excel, Outlook,
  • výhodou – znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, všechny ve znění pozdějších předpisů, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění případně zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku vodního hospodářství.
Kvalifikace
  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
Platová třída

10. platová třída – (23.390, – Kč – 34.370, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč
Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Volné víkendy
Volné víkendy
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Otevřenost fajNOVÝM nápadům
Otevřenost fajNOVÝM nápadům
ikona Možnost trvalého vzdělávání
Možnost trvalého vzdělávání
ikona Penzijní nebo životní pojištění
Penzijní nebo životní pojištění
ikona Odměny při životním výročí
Odměny při životním výročí
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž
Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž