Přihlášku je nutno podat nejpozději do 07.12.2023
Těšíme se na Vás!
Pracovní náplň

komplexní a samostatné účtování účetních operací na uceleném úseku účetnictví

Jiné požadavky

Orientace v právních předpisech ve věcech souvisejících s charakteristikou práce:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění

  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů

  • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky

  • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška č. 410/2009 Sb., pro vybrané účetní jednotky

  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn

Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění