Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
  • Vedení oddělení ITI a metropolitní spolupráce; zprostředkování informací a komplexního servisu ve vztahu na možnosti získání finančních prostředků z externích zdrojů pro odbory magistrátu, městské obvody a organizace města stejně jako subjektům v rámci Ostravské metropolitní oblasti, především s vazbou na nástroj ITI.
  • Podíl na přípravě a realizaci projektových záměrů a projektů spolufinancovaných z externích zdrojů ve vazbě na ITI; aktivní podíl na zpracování koncepčních a strategických materiálů statutárního města Ostravy ve vztahu k externím zdrojům financování; příprava podkladů a materiálů k projednávání orgánů města, pracovních skupin, výborů a komisí; věcná kontrola plnění zakázek a finanční kontrola účetních dokladů dle Směrnice č. 1 statutárního města Ostravy pro nakládání s finančními prostředky.
  • Řešení vazeb a vyjednávání realizace strategie Ostravské metropolitní oblasti s Řídicími orgány operačních programu a dalšími partnery na krajské, národní i evropské úrovni.
    Analýza a definice věcného potenciálu v metropolitní oblasti, nastavení priorit vzájemné spolupráce, příprava veškerých analytických podkladů a syntézy pro setkání zástupců zúčastněných stran a partnerů, zpracování situační analýzy ITI v území; moderování možného koncensu partnerů na území metropolitní oblasti.
Jiné požadavky

výborné komunikační, organizační a manažerské schopnosti; praxe v instituci veřejné správy s minimálně regionálním přesahem v délce trvání minimálně 6 let; velmi dobrá orientace v dotační politice EU a její implementaci v rámci ČR (znalost bude detailně ověřována u pohovoru); velmi dobrá znalost procesů řízení měst a obcí; schopnost pečlivé, samostatné, tvůrčí a týmové práce; praxe v oblasti projektového řízení; znalost práce na PC (MS Office) a afinita k informačním systémům a technologiím; řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič/řidička); výhodou je znalost angličtiny; zkušenosti s přípravou a řízením projektů z národních, nadnárodních a meziregionálních dotačních programů v roli manažera/koordinátora projektu, případně člena projektového týmu; znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu