Přihlášku je nutno podat nejpozději do 15.12.2023
Těšíme se na Vás!

Hlavní účetní – jiný zaměstnanec (neúřednické místo) – doba určitá zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Pracovní náplň
 • Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány.
 • Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti.
 • Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
 • Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
Jiné požadavky
 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů
 • znalost vyhlášky č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 • orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (ve věcech souvisejících s charakteristikou práce),
 • orientace v obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v inventarizaci majetku, pohledávek a závazků výhodou,
 • organizační a komunikativní schopnosti, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost,
 • znalost českého jazyka, pravopisu
 • orientace v českých účetních standardech,
 • dokonalá znalost práce aplikace Microsoft Word a Microsoft Excel práce v programu E-spis, VERA, GINIS výhodou.
Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Penzijní připojištění
Penzijní připojištění
ikona Kvalitní vstupní vzdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní vzdělávání a možnost dalších školení
ikona Peněžní odměny při pracovních a životních výročích
Peněžní odměny při pracovních a životních výročích
ikona Příspěvek na zdravotní či kulturní akce
Příspěvek na zdravotní či kulturní akce
ikona Bezúročné zápůjčky řešení bydlení
Bezúročné zápůjčky řešení bydlení
ikona Příspěvek na stravování
Příspěvek na stravování
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Pružná pracovní doba
Pružná pracovní doba
ikona Až 5 týdnů dovolené
Až 5 týdnů dovolené
ikona 30% sleva z nájmu nemovitosti pro zaměstnance úřadu
30% sleva z nájmu nemovitosti pro zaměstnance úřadu
ikona Práce v srdci Ostravy
Práce v srdci Ostravy
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona Příspěvek na ostatní benefity až 15.000 Kč
Příspěvek na ostatní benefity až 15.000 Kč