Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Hlavní účetní – jiný zaměstnanec (neúřednické místo) – doba určitá zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Pracovní náplň
 • Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány.
 • Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti.
 • Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
 • Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
Jiné požadavky
 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů
 • znalost vyhlášky č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 • orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (ve věcech souvisejících s charakteristikou práce),
 • orientace v obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v inventarizaci majetku, pohledávek a závazků výhodou,
 • organizační a komunikativní schopnosti, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost,
 • znalost českého jazyka, pravopisu
 • orientace v českých účetních standardech,
 • dokonalá znalost práce aplikace Microsoft Word a Microsoft Excel práce v programu E-spis, VERA, GINIS výhodou.
Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Práce v srdci Ostravy
Práce v srdci Ostravy
ikona Bezúročné zápůjčky řešení bydlení
Bezúročné zápůjčky řešení bydlení
ikona Penzijní připojištění
Penzijní připojištění
ikona Příspěvek na stravování
Příspěvek na stravování
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona 30% sleva z nájmu nemovitosti pro zaměstnance úřadu
30% sleva z nájmu nemovitosti pro zaměstnance úřadu
ikona Příspěvek na zdravotní či kulturní akce
Příspěvek na zdravotní či kulturní akce
ikona Až 5 týdnů dovolené
Až 5 týdnů dovolené
ikona Peněžní odměny při pracovních a životních výročích
Peněžní odměny při pracovních a životních výročích
ikona Příspěvek na ostatní benefity až 20.000 Kč
Příspěvek na ostatní benefity až 20.000 Kč
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Pružná pracovní doba
Pružná pracovní doba
ikona Kvalitní vstupní vzdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní vzdělávání a možnost dalších školení