Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
  • řešení přestupků ve správním řízení dle ustanovení § 42a a § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
  • koordinace výkonu silničního správního úřadu;
  • samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení
Jiné požadavky
  • orientace v následujících právních předpisech: zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákoně č. 128/200 Sb., o obcích, zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;
  • základní znalost komunikační sítě města Ostravy;
  • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office) a afinita k informačním systému a technologiím;
  • praxe ve výkonu státní správy na úseku dopravy;
  • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič/řidička)
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

technický směr s dopravním nebo stavebním zaměřením

Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky