Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Druh práce: vedoucí odboru dopravy

pracovní poměr na dobu neurčitou se šestiměsíční zkušební dobou

Odbor úřadu: odbor dopravy

Místo výkonu práce: území městského obvodu Poruba

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:           

 •  motivační dopis a strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 lustračního zákona je-li zájemce osobou narozenou do 1.12.1971

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do   24.11.2023    do 12:00 hodin osobním doručením v podatelně Úřadu městského obvodu Poruba nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:

Úřad městského obvodu Poruba

odbor vnitřních věcí

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava – Poruba

Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení č. 6/2023“

Pracovní náplň

Základní charakteristika agendy odboru dopravy:

 Odbor dopravy zajišťuje zejména:

 • správu místních komunikací III. a IV. třídy v souladu se zvláštními předpisy
 • správu přilehlých chodníků u silnic I. až III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, chodníků pod podloubím, cyklistických stezek, veřejných parkovišť a obratišť, podchodů
 • letní a zimní údržbu (čištění) komunikací III. a IV. třídy, jejich běžnou údržbu
 • opravu a údržbu dopravního značení komunikací
 • stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • uzavírky a objížďky
 • nakládání s autovraky
 • vyřizování žádostí o umístění reklamních zařízení na veřejném prostranství
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací v souladu se Statutem města Ostravy
Jiné požadavky
 •  znalost právních předpisů: zákon o obcích, správní řád, zákon o pozemních komunikacích, Statut města Ostravy
 • praxe: výhodou praxe ve vedoucí funkci
 • zvláštní odborná způsobilost: do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
 • jiné požadavky: výborné komunikační, organizační a prezentační schopnosti, samostatnost, schopnost týmové spolupráce, koncepčnost, aktivní přístup k řešení problémů, zodpovědný přístup k práci, vysoké pracovní nasazení, uživatelská znalost práce na PC, řidičské oprávnění sk. B. Aktivní znalost AJ nebo NJ výhodou
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan, který má v České republice trvalý pobyt
 • způsobilost k právním úkonům (svéprávnost)
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • u uchazečů narozených do 1. 12. 1971 splnění dalších předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lustrační zákon“)
Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Odměny při životním výročí
Odměny při životním výročí
ikona Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč
Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Možnost trvalého vzdělávání
Možnost trvalého vzdělávání
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Penzijní nebo životní pojištění
Penzijní nebo životní pojištění
ikona Volné víkendy
Volné víkendy
ikona Otevřenost fajNOVÝM nápadům
Otevřenost fajNOVÝM nápadům
ikona Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
ikona Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž
Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné