Přihlášku je nutno podat nejpozději do 05.08.2024
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba
Petr Místečan, DiS. | petr.mistecan@ostrava.cz |
Pracovní náplň

koordinace a zajištění činností souvisejících s technickou správou majetku objektů, areálů a pozemků; preventivní a následné kontroly technického stavu majetku, při zjištěných nedostatcích zajištění nápravy; zajištění oprav a údržby budov, objektů a dalších movitých a nemovitých věcí; zajištění ostrahy prostřednictvím strážního oddílu Městské policie Ostrava; zajištění zpracování a doplňování pasportů budov a nebytových prostor; provádění fyzického a protokolárního předávání (přejímání) pronajímaných, vypůjčovaných či darovaných nebytových prostorů, objektů a pozemků nájemcům a vypůjčitelům či dárcům, popř. jiným subjektům při zcizení nebo nabytí majetku do vlastnictví Statutárního města Ostravy; tvorba podkladů pro plánované opravy budov a objektů s vazbou na finanční rozpočet; návrhy využití spravovaného majetku a raporty o jeho technickém stavu; vydávání stanovisek jednotlivým odborům k plánovanému nakládání s majetkem ve vlastnictví Statutárního města Ostravy; kontrola věcné a finanční správnosti faktur za materiál, práce a služby k vystaveným objednávkám a smlouvám; kontrola formální správnosti obsahu vytvořených smluv a objednávek; administrace odstranění závad vyhrazených technických zařízeních po revizích ve spravovaných objektech; inventarizace majetku a pozemků ve spolupráci s odborem majetkovým

Jiné požadavky

uživatelská znalost Microsoft Office – Word a Excel; čtení výkresové dokumentace; komunikační schopnosti; praxe v oblasti psaní obchodní korespondence; orientace v problematice správy majetku včetně údržby tohoto majetku; flexibilita a schopnost operativního zajištění řešení oprav; znalost organizace činností při zajišťování údržby a oprav objektů; vedení agendy spravovaných objektů a základní orientace v zákoně č. 458/2000 Sb. (zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích) výhodou orientace v Katastru nemovitostí a programu GINIS; řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič/řidička

Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

– stavební nebo technické zaměření

Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny