Přihlášku je nutno podat nejpozději do 24.07.2024
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba
Ing. Ondřej Klučka | ondrej.klucka@slezska.cz | 599 410 076
Pracovní náplň
  • zabezpečuje činnosti na úseku komplexních investorsko-inženýrských činností realizovaných městským obvodem
  • provádí přípravu, plánování a výkon investorské činnosti při přípravě a realizaci investiční výstavby
  • koordinuje práci projektantů
  • kontroluje, zda práce na stavbách objednané městským obvodem odpovídají zadávací dokumentaci a smluvním podmínkám, uplatňuje odstranění zjištěných vad a nedodělků a provádí kontrolu jejich odstranění při převzetí
  • organizuje kontrolní dny staveb a sleduje termínové plnění průběhu výstavby, provádí přejímací řízení dokončených staveb a další.
Jiné požadavky
  • všeobecná orientace ve stavebnictví
  • schopnost čtení stavební dokumentace
  • samostatnost, spolehlivost, dobré komunikační dovednosti, flexibilita, asertivita.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Příspěvek na odívání
Příspěvek na odívání
ikona Možnost využití firemní školky města Ostravy
Možnost využití firemní školky města Ostravy
ikona Příspěvek při pracovním a životním výročí
Příspěvek při pracovním a životním výročí
ikona Příspěvek na letní a zimní rekreaci
Příspěvek na letní a zimní rekreaci
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Karta Multisport
Karta Multisport
ikona Stravenkový paušál
Stravenkový paušál
ikona Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění