Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Kontaktní osoba
Petr Místečan, DiS. | petr.mistecan@ostrava.cz |
Pracovní náplň

komplexní právní činnosti v oblastech působnosti odboru kultury a školství – zejména právní podpora procesu poskytování dotací a podpor v oblasti kultury a školství, v oblasti realizace projektů kultury a školství, i s podporou externích zdrojů, v oblasti metodické podpory zřizovatelům škol a školských zařízení, příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem města v oblasti kultury a školství; agenda vyřizování stížností, petic a žádostí dle svobodného přístupu k informacím

Jiné požadavky

přehled o ustanoveních zákonů: č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění pozdějších předpisů, č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů; orientace v oblasti přestupkového řízení, dotační politice a problematice veřejné podpory v oblasti kultury a školství; schopnost samostatné i týmové práce; spolehlivost; pečlivost; dobré komunikační schopnosti; – výhodou znalost anglického jazyka

Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

obor právo a právní věda

Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění