Přihlášku je nutno podat nejpozději do 30.06.2024
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba
Petr Místečan, DiS. | petr.mistecan@ostrava.cz |
Pracovní náplň

komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů za účelem realizace strategických projektů města; odpovědnost za vedení oddělení smluvních vztahů a jeho týmu zaměstnanců, jakožto plnění úkolů stanovených vedoucím odboru majetkového a orgány města; zajišťuje hospodaření s rozsáhlým a různorodým majetkem statutárního města Ostravy, a to zejména v oblasti právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, výpůjček, prodeje a jiných způsobů disponování s tímto majetkem, přičemž se jedná o přípravu smluvních dokumentací pro odpovědné orgány města, zpracovávání zásad pro nakládání s majetkem města a také koordinaci a usměrňování hospodaření s majetkem statutárního města Ostravy; odpovědnost za plnění přijatých usnesení orgánů města a kontrolu plnění smluvních povinností jak městem, tak druhými smluvními stranami; zpracovávání podkladů pro návrh rozpočtu, vyřizování žádostí o informace; kontrola a metodické řízení agendy evidence správních řízení, ve kterých je statutární město Ostrava účastníkem řízení; řízení agendy národní správy.

Jiné požadavky

znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; obecně závazné vyhlášky č. 10/2022 Statut města Ostravy; zápal pro práci a nadšení pro zajímavé projekty města a rozvoj města; vysoké pracovní nasazení; odolnost vůči stresu, afinita k informačním systémům a technologiím; dobré komunikační dovednosti, výhodou již zkušenost s prací v rámci majetkové problematiky obcí a zkušenost s vedením týmu

Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

výhodou obor právního směru

Platová třída
12. platová třída - (27.250, - Kč – 40.120, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days