Přihlášku je nutno podat nejpozději do 30.06.2024
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba
Ing. Ilona Borošová | ilona.borošova@slezska.cz | 599 410 050
Pracovní náplň
  • plní úkoly svěřené městskému obvodu obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, v samostatné i přenesené — působnosti,
  • rozhoduje ve správním řízení ve věci povolování kácení dřevin v městském obvodu Slezská Ostrava, dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a odborně posuzuje zdravotní stav dřevin.
Jiné požadavky
Schopnost aplikace právních předpisů v praxi, zejména znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění, výhodou. Uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet, ASPI, e-Spis), dobré komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, asertivita.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Karta Multisport
Karta Multisport
ikona Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
ikona Stravenkový paušál
Stravenkový paušál
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na odívání
Příspěvek na odívání
ikona Příspěvek při pracovním a životním výročí
Příspěvek při pracovním a životním výročí
ikona Příspěvek na letní a zimní rekreaci
Příspěvek na letní a zimní rekreaci
ikona Možnost využití firemní školky města Ostravy
Možnost využití firemní školky města Ostravy