Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Kontaktní osoba
Marcela Kačmařová | marcela.kacmarova@ovajih.cz | 599 430 483
Pracovní náplň

referent vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti zaměstnanec zajišťuje zejména podání žalob k příslušnému soudu, podání exekučních návrhů, přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, přihlášení pohledávek do dědického řízení, vyhotovení exekučních příkazů, žádostí o součinnost, zpracování materiálů pro jednání rady či zastupitelstva městského obvodu

Jiné požadavky

Všeobecný přehled o ustanoveních právních předpisů:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn

 

Znalosti a odbornosti související s činností :

 • užívání informačních technologií,
 • zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou,
 • ovládání jednacího jazyka – češtiny,
 • praxe v oblasti vymáhání pohledávek výhodou,
 • práce se systémem VERA, SSB výhodou
 • práce s aplikací Excel

   

Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

vzdělání právního směru, ekonomického směru nebo v oboru veřejná správa

Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné