Přihlášku je nutno podat nejpozději do 30.06.2024
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba
Pracovní náplň

plní úkoly svěřené městskému obvodu obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, v samostatné a přenesené působnosti na úsecích územního řízení a stavebního řádu.

Jiné požadavky
  • orientace v právním systému, zejména znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
  • zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet, ASPI),
  • dobré komunikační schopnosti, flexibilita, asertivita.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právního směru nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě stavebnictví dle § 30a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Stravenkový paušál
Stravenkový paušál
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
ikona Karta Multisport
Karta Multisport
ikona Příspěvek při pracovním a životním výročí
Příspěvek při pracovním a životním výročí
ikona Příspěvek na odívání
Příspěvek na odívání
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Možnost využití firemní školky města Ostravy
Možnost využití firemní školky města Ostravy
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na letní a zimní rekreaci
Příspěvek na letní a zimní rekreaci