Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Kontaktní osoba
Marcela Kačmařová | marcela.kacmarova@ovajih.cz | 599 430 483
Pracovní náplň

referent společné státní správy a samosprávy – zaměstnanec zajišťuje zejména tyto činnosti: podílí se na plnění úkolů v rámci samostatné i přenesené působnosti odboru i úřadu, připravuje podklady pro návrh rozpočtu, sleduje technický stav spravovaného majetku, zajišťuje jeho pasportizaci, zajišťuje správu válečných hrobů, památníků a uměleckých děl, zajišťuje správu dětských hřišť, herních prvků, pískovišť a dalších typů hřišť, zajišťuje a vede jejich pasportizaci, zajišťuje správu městského mobiliáře, zajišťuje vánoční výzdobu v MěOb Ostrava-Jih, koordinuje činnosti se zajišťováním ohňostrojů, včetně všech souvisejících potřebných úkonů. připravuje podklady pro výběrová řízení a veřejné soutěže, kontroluje zadané práce a provádí přejímky prací od dodavatelů, provádí kontrolu správnosti fakturace dodavatelů za provedené práce, na oddělení obchodu a služeb řídí přípravné a realizační práce na projektech, sleduje čerpání rozpočtu, připravuje rozpočtová opatření, připravuje podklady pro návrh rozpočtu, provádí inventarizaci pohledávek v rozsahu své působnosti, vyřizuje přidělenou korespondenci ve smyslu spisového řádu.

Jiné požadavky

Všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

 • č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 500/2004 Sb., o správní řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 • orientace v obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn.

Znalosti a odbornosti související s činností :

 • užívání informačních technologií,
 • komunikační a organizační dovednosti,
 • ovládání jednacího jazyka – češtiny,
 • schopnost samostatné i týmové práce, spolehlivost, přesnost,
 • zvláštní odborná způsobilost výhodou,
 • praxe v oboru výhodou
Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
Přílohy

Nabízíme

ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené