Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Kontaktní osoba
Marcela Kačmařová | marcela.kacmarova@ovajih.cz | 599 430 483
Pracovní náplň

zaměstnanec koordinuje činnosti v rámci řízení projektů napříč odbory (hlavní projektový manažer), je garantem metodiky řízení projektů, připravuje a sestavuje pravidelné reporty o jednotlivých projektech, zabezpečuje činnosti spojené se změnami projektů, připravuje strategické rozvojové dokumenty obvodu, koordinuje a kontroluje jejich plnění (např. Strategický plán, akční plán, místní agenda atd.), připravuje podklady pro rozhodování orgánů městského obvodu, vyhledává vhodné dotační tituly pro financování/spolufinancování projektů obvodu.

Jiné požadavky

Všeobecný přehled o ustanoveních právních předpisů:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn

 

Znalosti a odbornosti související s činností:

 • užívání informačních technologií
 • komunikační a organizační dovednosti
 • ovládání jednacího jazyka – češtiny
 • znalost anglického jazyka – úroveň B
 • schopnost samostatné i týmové práce, spolehlivost, přesnost
 • praxe v oboru výhodou
 • orientace v externích zdrojích financování výhodou
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
Přílohy

Nabízíme

ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené