Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Kontaktní osoba
Marcela Kačmařová | marcela.kacmarova@ovajih.cz | 599 430 483
Pracovní náplň

řídí a organizuje práci svěřeného odboru jehož postavením a základní úlohou je zajišťování organizace procesu vyhledávání externích zdrojů financování, zejména grantů a dotací z rozpočtu města, ze státních programů rozvoje, státního rozpočtu, zahraničních fondů a programů Evropské unie, případně dalších zdrojů a jejich čerpání a dále koordinace a řízení strategického plánování městského obvodu v souladu s cíli vytyčenými orgány městského obvodu, zajišťuje zpracování strategických dokumentů městského obvodu v oblasti rozvoje, organizuje spolupráci projektových týmů složených ze zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih k zajištění strategických cílů ekonomického rozvoje městského obvodu a koordinuje činnost projektových manažerů.

Jiné požadavky

Všeobecný přehled o ustanoveních právních předpisů:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn

Znalosti a odbornosti související s činností:

 • užívání informačních technologií
 • komunikační a organizační dovednosti
 • ovládání jednacího jazyka – češtiny
 • znalost anglického jazyka – alespoň úroveň B1
 • schopnost samostatné i týmové práce, spolehlivost, přesnost
 • výhodou praxe v řídící funkci
 • orientace v externích zdrojích financování
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
Přílohy

Nabízíme

ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž