Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Na tuto pozici obsazujeme 2 pracovní místa.

Kontaktní osoba
Marcela Kačmařová | marcela.kacmarova@ovajih.cz | 599 430 483
Pracovní náplň

zaměstnanec zajišťuje zejména výkon státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu, například ve věcech umístění, povolení, kolaudace a odstranění stavby, včetně poradenské a konzultační činnosti

Jiné požadavky

Všeobecný přehled o ustanoveních právních předpisů:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků , ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád),ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn

 

Znalosti a odbornosti související s činností :

  • užívání informačních technologií,
  • zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou,
  • ovládání jednacího jazyka – češtiny,
  • praxe v oblasti územního řízení a stavebního řádu (stavební úřad) výhodou,
  • základní orientace a znalosti v řízeních a rozhodnutích dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

–stavebního směru

Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
Přílohy

Nabízíme

ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné