Přihlášku je nutno podat nejpozději do 04.06.2024
Těšíme se na Vás!

Na tuto pozici obsazujeme 3 pracovní místa.

Kontaktní osoba
Marcela Kačmařová | marcela.kacmarova@ovajih.cz | 599 430 483
Pracovní náplň

zaměstnanec zajišťuje zejména výkon státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu, například ve věcech umístění, povolení, kolaudace a odstranění stavby, včetně poradenské a konzultační činnosti

Jiné požadavky

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání stavebního směru

Všeobecný přehled o ustanoveních právních předpisů:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků , ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád),ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn

 

Znalosti a odbornosti související s činností :

  • užívání informačních technologií,
  • zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou,
  • ovládání jednacího jazyka – češtiny,
  • praxe v oblasti územního řízení a stavebního řádu (stavební úřad) výhodou,
  • základní orientace a znalosti v řízeních a rozhodnutích dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
Přílohy

Nabízíme

ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days