Přihlášku je nutno podat nejpozději do 04.06.2024
Těšíme se na Vás!

Na tuto pozici obsazujeme 2 pracovní místa.

Kontaktní osoba
Marcela Kačmařová | marcela.kacmarova@ovajih.cz | 599 430 483
Pracovní náplň

zaměstnanec zajišťuje sociální práci s rodinami a dětmi v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí, plní úkoly orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Provádí depistážní činnost zaměřenou na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a analýzu jejich potřeb v dané komunitě.

Jiné požadavky

Všeobecný přehled o ustanoveních právních předpisů:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků , ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů,včetně zákonů souvisejících

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník v současném znění,

 • obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů.

Znalosti a odbornosti související s činností :

 • praxe v oboru výhodou,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou,
 • komunikační a organizační dovednosti,
 • rozhodnost, samostatnost, spolehlivost,
 • ovládání jednacího jazyka – češtiny.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné