Přihlášku je nutno podat nejpozději do 30.07.2024
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba
Marcela Kačmařová | marcela.kacmarova@ovajih.cz | 599 430 483
Pracovní náplň

referent vymáhání pohledávek ze samostatné a přenesené působnosti zaměstnanec zajišťuje zejména podání žalob k příslušnému soudu, podání exekučních návrhů, přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, přihlášení pohledávek do dědického řízení, vyhotovení exekučních příkazů, žádostí o součinnost, zpracování materiálů pro jednání rady či zastupitelstva městského obvodu

Jiné požadavky

Všeobecný přehled o ustanoveních právních předpisů:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád),ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn

 

Znalosti a odbornosti související s činností :

 • užívání informačních technologií,
 • zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou,
 • ovládání jednacího jazyka – češtiny,
 • praxe v oblasti vymáhání pohledávek výhodou,
 • práce se systémem VERA, SSB výhodou
 • práce s aplikací Excel
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
Přílohy

Nabízíme

ikona Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
Jistota, stabilita, spolehlivost a prestiž
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
Kvalitní vstupní zdělávání a možnost dalších školení
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Roční bonus ze Sociálního fondu
Roční bonus ze Sociálního fondu
ikona Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days