Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Kontaktní osoba
Mgr. Karin Třaskošová, MPA | karin.traskosova@marianskehory.cz | 599459278
Pracovní náplň

Zajišťuje agendu majetku (pořizování, evidence, údržba a opravy, vyřazování a likvidace, inventarizace, pojištění). Zajišťuje materiálně technické zabezpečení úřadu, osobní ochranné pomůcky, odbornou literaturu, pořizuje orientační popis v budovách, materiální zabezpečení voleb, za svěřený úsek zajišťuje materiály do rady.

Ostatní činnosti: pracuje v Systému sdružených nákupů, elektronické spisové službě e-spis a v ekonomických agendách prostřednictvím aplikace GINIS, zajišťuje agendu mobilních telefonů, zajišťuje agendu ztrát a nálezů, zajišťuje správu vozového parku včetně odborných požadavků pro řidiče.

Jiné požadavky
 • všeobecný přehled o ustanoveních zákonů a vyhlášek:
 • č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
 • pozdějších předpisů,
 • č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
 • č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • OZV č. 10/2022 Statut města Ostravy v aktuálním znění,
 • komunikační a organizační schopnosti,
 • rozhodnost, proaktivní přístup, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné i týmové práce,
 • užívání informačních technologií, praxe ve veřejné správě vítána.

 

 

 

 

Kvalifikace
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platová třída
8. platová třída - (20.130, - Kč – 29.520, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona benefity v programu cafeterie
benefity v programu cafeterie
ikona penzijní pojištění
penzijní pojištění
ikona pružná pracovní doba
pružná pracovní doba
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona příspěvek na stravování
příspěvek na stravování
ikona až 4 dny pracovního volna
až 4 dny pracovního volna