Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Kontaktní osoba
Petr Místečan, DiS. | petr.mistecan@ostrava.cz |
Pracovní náplň

poskytování konzultačních a poradenských činností v agendě eGovernmentu a jeho rozvoji; školení a metodické vedení zaměstnanců města v agendě eGovernmentu a jeho nových aplikací a služeb; výkon činností na úseku konverzí z moci úřední i na žádost; vyhledávání a vydávání úředních opisů, výpisů, potvrzení a realizace agendy Czech POINT; výkon agendy úřední desky; výkon agendy vidimace a legalizace; zápis referenčních údajů a provádění jejich změn prostřednictvím agentových informačních systémů do základních registrů; podávání informací občanům a zabezpečování činností s tím spojených ve vazbě na agendy úřadu a činnost orgánů města

Jiné požadavky

znalost předpisů z oblasti veřejného práva a legislativy eGovernmentu (zejména zákon 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vše ve znění pozdějších předpisů).  Dále vyžadujeme komunikační dovednosti na dobré úrovni, kultivovaný ústní a písemný projev, asertivitu a týmovost. Komunikační znalost angličtiny je výhodou

Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days