Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
  • komplexní příprava a realizace stavebních investičních akcí, dozorování průběhu realizace dopravních a/nebo pozemních staveb, zajištění odstranění nedostatků v průběhu realizace a po dokončení, koordinace dodavatelů, účast na kontrolních dnech v rámci přípravy a realizace investic a přebírání prací; prověřování a zajištění úplnosti projektových dokumentací; rozpočtové zajištění investic a s nimi související projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy; spolupráce a řešení případných rozporů s dotčenými orgány státní správy a organizacemi.
  • Koordinace zpracování odborných technických posudků a vypořádání majetkoprávních vztahů, příprava a uzavírání smluv a jejich změn; příprava, nebo koordinace investičních záměrů a jejich následné vyhodnocení; příprava výběrových řízení investičních akcí dle interní směrnice; koordinace zpracování podkladů pro zadání veřejných zakázek a obchodních smluv, účast na jejich vyhodnocení, posuzování a vyhodnocování efektivnosti investic, včetně návrhů a opatření na změny; zpracování materiálů pro jednání orgánů města; evidence a příprava podkladů pro zavedení investic do majetku města; plnění dalších úkolů souvisejících se sjednaným druhem práce.
  • Správa CDE (společné datové prostředí) a administrace přístupů interních a externích uživatelů do CDE u vybraných projektů realizovaných odborem investičním.
Jiné požadavky
  • minimálně 3 roky praxe v oblasti investiční výstavby dopravních a/nebo pozemních staveb;
  • znalost následujících právních předpisů: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně prováděcích vyhlášek, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně prováděcích vyhlášek;
  • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič/řidička);
  • loajalitu; proaktivitu; samostatnost; komunikativnost; manažerské dovednosti; časovou flexibilitu; pečlivost; spolehlivost; důslednost;
  • uživatelskou znalost práce na PC a afinitu k informačním systémům a technologiím;
  • výhodou je orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

stavebního směru nebo vysokoškolské vzdělání v jakémkoli magisterském nebo bakalářském studijním programu za předpokladu dosaženého vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru.

Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené