Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
  • zabezpečování působnosti městského obvodu při zajišťování správy nemovitých věcí v majetku obce, jejich nabývání, pronájmu, výpůjček, prodeje, a jiných forem disponování s tímto majetkem, vyúčtování služeb pronajímaných prostor,
  • zajišťování správy movitého majetku obce, jeho nabývání, pronájem a jiné formy disponování s tímto majetkem, zřizování a výmaz věcných břemen, vydávání souhlasů s umístěním staveb a vstupů na pozemky, provádění kontroly uzavřených smluvních vztahů ve vztahů ke svěřenému majetku,
  • zajišťování veškerých úkonů spojených s agendou správy veřejné zeleně na obecních pozemcích, podávání žádostí o kácení, zajišťování realizací výsadby, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na provádění údržby veřejné zeleně a zimní údržby komunikací dle vnitřních předpisů,
  • vedení agendy odpadového hospodářství, vydávání povolení kácení a ořezů zeleně, nařízení náhradní výsadby, zajišťování agendy správy složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, hornického prostředí, zemědělství, chemických látek a přípravků nebo enviromentálního vzdělávání a osvěty),
  • zpracovávání materiálů pro orgány městského obvodu a plní jejich usnesení,
  • vykonávání činností spojených s výkonem všeobecné správy vnitřních věcí státu (např. vidimace a legalizace listin)
Jiné požadavky
  • znalost zákona o obcích, zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o ochraně přírody a krajiny,  občanského zákoníku a zákona o odpadech,
  • komunikační schopnosti, aktivní znalost práce na PC, schopnost samostatné i týmové práce, užívání informačních technologií,
  • výhodou praxe ve veřejné správě, znalost zákona o účetnictví, zkušenost se zpracováním dendrologických posudků dřevin, vzdělání se zaměřením na životní prostředí, znalost práce v programu GINIS a eSpis a zkouška odborné způsobilosti.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
  • úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu
Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Až 5 týdnů dovolené
Až 5 týdnů dovolené
ikona Flexibilní pracovní doba
Flexibilní pracovní doba
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky