Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
 • komplexní koordinace a metodické usměrňování rozsáhlé spisové služby (více spisoven) a před archivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů, včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád);
 • metodické řízení a koordinace oblasti spisové služby na magistrátu a příspěvkových organizacích zřizovaných městem, včetně periodického proškolování zaměstnanců; komplexní zajištění elektronického vedení
  spisové služby;
 • organizace a zodpovědnost za skartační řízení;
 • zajištění péče o svěřené archivní soubory v centrální spisovně Magistrátu města Ostravy a ve spisovně speciálních fondů;
 • koordinace chodu podatelen magistrátu.
Jiné požadavky
 • orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, odpovídající znalosti zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů včetně navazujících vyhlášek a Národního standardu pro
  elektronické systémy spisové služby, zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vše ve znění pozdějších předpisů včetně navazujících prováděcích předpisů;
 • spisová služba statutárního města Ostravy i cca 130 metodicky podporovaných subjektů probíhá v elektronickém infomačním systému, proto je nezbytná výborná znalost práce na PC a afinita k informačním systémům a technologiím;
 • výborné organizační, prezentační a komunikační schopnosti a dovednosti;
 • součástí práce je rovněž péče o centrální spisovnu magistrátu, proto je nutné, aby měl uchazeč odpovídající fyzické předpoklady (práce zahrnuje mimo jiné i časté fyzické pochůzky, manipulaci s objemnými spisy apod.);
 • výhodou je základní orientace v ekonomické oblasti a v oblasti IT.
Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné