Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Kontaktní osoby:

Ing. Ladislav Rožnai, t. č. 599 459 285 ladislav.roznai@marianskehory.cz

nebo

Pavla Břenková, t. č. 599 459 208, pavla.brenkova@marianskehory.cz.

 

Pracovní náplň

Zajišťuje přípravu zakázek (opravy volných bytů, spolupráce s odborem investičním na investičních akcích za odbor bytový) a projektovou přípravu zakázek, zpracovává podklady pro zadání veřejných zakázek. Podílí se na přípravě smluv nebo dodatků ke smlouvám na zakázky, zajišťuje podklady pro vystavení objednávek. Zajišťuje realizaci zakázek a oprav vč. dozorování průběhu realizace zakázek, výběr a koordinaci dodavatelů a jiných účastníků stavby, prověřování a zajišťování úplnosti projektové dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb a zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu její realizace. Zajišťuje splnění podmínek správních rozhodnutí vydaných v souvislosti s danou zakázkou. Podílí se na sestavování rozpočtu a provádí průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Provádí technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic. Spolupracuje při přípravě odborných podkladů k materiálům pro radu a zastupitelstvo městského obvodu. Provádí přípravu, realizaci a monitoring dotačních projektů.

Jiné požadavky
 • všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:
 • č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost OZV č. 10/2022 Statut města Ostravy v aktuálním znění,
 • komunikační a organizační schopnosti,
 • rozhodnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné i týmové práce,
 • užívání informačních technologií,
 • praxe ve správě nemovitostí vítána,
 • řidičský průkaz sk. B, výhodou
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

vzdělání stavebního směru- výhodou

Platová třída
10. platová třída - (23.390, - Kč – 34.370, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona penzijní pojištění
penzijní pojištění
ikona benefity v programu cafeterie
benefity v programu cafeterie
ikona až 4 dny pracovního volna
až 4 dny pracovního volna
ikona pružná pracovní doba
pružná pracovní doba
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona příspěvek na stravování
příspěvek na stravování