Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

Kontaktní osoba

Zdenka Štěpánová

Telefon: 599 480 243

E-mail: zdenka.stepanova@moporuba.cz

 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních
  a o odborných znalostech a dovednostech
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 17.4.2024 do 17:00 hodin
osobním doručením v podatelně Úřadu městského obvodu Poruba nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na
adresu:
Úřad městského obvodu Poruba
odbor vnitřních věcí
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava – Poruba
Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení č. 5/2024“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat
žádného z uchazečů.

Pracovní náplň
 • výkon činností stavebního úřadu
Jiné požadavky
 • samostatnost, přesnost a pečlivost v práci, aktivní uživatelská znalost práce na PC (zejména Word, Excel,
  Outlook
 • výhodou – znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č.
  254/2001 Sb., o vodách, všechny ve znění pozdějších předpisů, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na
  úseku územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění případně zkouška
  zvláštní odborné způsobilosti na úseku vodního hospodářství
Kvalifikace
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního,
  architektonického nebo právnického směru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
Platová třída

10. platová třída – (23.390, – Kč – 34.370, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž
Jistotu, stabilitu, spolehlivost a prestiž
ikona Odměny při životním výročí
Odměny při životním výročí
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
Osobní příplatky, mimořádné finanční odměny
ikona 2 dny sick days
2 dny sick days
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Možnost trvalého vzdělávání
Možnost trvalého vzdělávání
ikona Otevřenost fajNOVÝM nápadům
Otevřenost fajNOVÝM nápadům
ikona Volné víkendy
Volné víkendy
ikona Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
ikona Penzijní nebo životní pojištění
Penzijní nebo životní pojištění
ikona Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč
Příspěvek na ostatní benefity až 15 500 Kč