Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!

👉 Podpora vzdělávání hraje jednu z nejdůležitějších rolí při snaze Ostravy stát se moderní metropolí 21. století. Město dnes již realizuje mnoho aktivit, podporuje talenty a nadání dětí, zaměřuje se na cizojazyčnou výuku, podporu zdravého stravování a životního stylu celkově. Další řada projektů vyplývajících ze Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 je připravena k realizaci.

🔎 Aktuálně hledáme komunikativního fundraisera, vedoucí/ho oddělení strategie a projektů ve vzdělávání, osobnost se schopností motivovat a vést svůj tým specialistů a projektových manažerů. Mimo to bude stěžejní náplní práce veškerá péče o plánované projekty v oblasti školství a vzdělávání. Sledování výzev a programů, příprava projektových žádostí a následná realizace a administrace projektů. Dále pak metodická podpora školám nebo příprava a realizace projektů mezinárodní spolupráce (Erasmus+, Fondy EHM a Norska, Mezinárodní visegrádský fond apod.) a naplňování Strategie vzdělávání města Ostravy 2030.

Pracovní náplň

vedení oddělení, jehož náplní je aktivní vyhledávání finančních zdrojů, sledování výzev a programů podpory poskytovatelů dotací v oblasti školství a vzdělávání; příprava projektových žádostí a jejich předložení poskytovatelům dotací; následná realizace a administrace projektů, koordinace a vedení projektových týmů; metodická podpora školám, zřizovatelům a dalším subjektům připravujícím a realizujícím projekty v oblasti školství a vzdělávání; zajištění účasti města jako partnera projektu realizovaných jinými žadateli; podpora a příprava projektů s působností statutárního města Ostravy na celém území města, aktivní účast na jejich realizaci; příprava a realizace projektů mezinárodní spolupráce (Erasmus+, Fondy EHP/Norska, Visegradské fondy, apod.); naplňování Strategie vzdělávání města Ostravy 2030; tvorba ročních akčních plánů; komunikace s významnými stakeholdery v oblasti školství; vzdělávání, vědy a výzkumu na území města

Jiné požadavky

všeobecný přehled o ustanoveních následujících zákonů: č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění pozdějších předpisů, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; znalost projektového řízení a orientace v dotační politice EU; zkušenosti se strategickým plánováním a přípravou projektů čerpajících dotace z externích zdrojů výhodou a orientace v oblasti školství a vzdělávání je výhodou; afinita k informačním systémům a technologiím; schopnost samostatné i týmové práce; spolehlivost a pečlivost; výborné organizační a komunikační dovednosti; anglický jazyk na velmi dobré komunikativní úrovni; manažerské dovednosti, schopnost vést a motivovat svůj tým v rámci oddělení

Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Platová třída
11. platová třída - (25.280, - Kč – 37.170, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny