Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Kontaktní osoba
Ing. Pavlína Mučková | pavlina.muckova@novaves.ostrava.cz | 599419305
Pracovní náplň

zaměstnanec vykonává činnosti spojené s komplexním a samostatným účtováním v rámci uceleného okruhu účetnictví (např. majetek, pohledávky a závazky vč. dluhů atp.), spojené se sledováním a prováděním účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech vč. kontroly bankovních zůstatků a hotovosti, spojené s prováděním platebního a zúčtovacího styku s bankou; vedení účetních knih, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účetního rozvrhu

Jiné požadavky
  • znalost právních předpisů ve věcech souvisejících s charakteristikou práce:
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
  • orientace v českých účetních standardech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
  • praxe v účetnictví výhodou,
  • znalost programu GINIS výhodou,
  • výhodou zkouška dle vyhlášky MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Kvalifikace
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platová třída
9. platová třída - (21.710, - Kč – 31.820, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Stravenky
Stravenky
ikona 5 týdnů dovolené
5 týdnů dovolené
ikona Příspěvek na penzijní připojištění
Příspěvek na penzijní připojištění
ikona Příspěvek na dovolenou
Příspěvek na dovolenou
ikona Navíc dny pracovního volna
Navíc dny pracovního volna
ikona Příspěvek na odívání
Příspěvek na odívání