Bohužel místo je již obsazené. Zkuste vybrat jiné!
Pracovní náplň
 • koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu v působnosti magistrátu územně členěného statutárního města;
 • vedení oddělení stavebně správního magistrátu města, zajišťujících agendy obecného stavebního úřadu, odvolacího správního orgánu a vyvlastňovacího úřadu
Jiné požadavky
 • uchazeč musí splňovat požadavky zvláštní odborné způsobilosti, ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění a přílohy k vyhlášce č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků v platném znění, a to požadavky pro výkon správních činností při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního úřadu a vyvlastnění;
 • dále požadujeme znalost předpisů z oblasti veřejného práva, potřebných pro výkon stavebního úřadu, zejména správní řád, stavební zákon, včetně prováděcích předpisů, zákon o obcích, zákon o vyvlastnění;
  praxe v délce nejméně 10 let při výkonu působnosti obecného stavebního úřadu;
 • praxe a zkušenosti s vedením pracovního kolektivu;
 • afinitu k informačním systémům a technologiím;
 • organizační a manažerské schopnosti;
 • komunikační dovednosti;
 • kultivovaný ústní a písemný projev.
Kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

studijní obory stavebního, architektonického nebo právnického směru;

 • nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu libovolného studijního oboru za předpokladu dosaženého vyššího odborného vzdělání v oboru stavebnictví a 2 let praxe v oboru stavebnictví, nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 let praxe v oboru stavebnictví
Platová třída
12. platová třída - (27.250, - Kč – 40.120, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Nabízíme

ikona Práce v centru města
Práce v centru města
ikona Flexibilní pracovní dobu
Flexibilní pracovní dobu
ikona Roční bonus v programu cafeterie
Roční bonus v programu cafeterie
ikona Penzijní a životní pojištění
Penzijní a životní pojištění
ikona Příspěvek na stravné
Příspěvek na stravné
ikona Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy angličtiny
ikona Možnost využití firemní školky
Možnost využití firemní školky
ikona až 5 týdnů dovolené
až 5 týdnů dovolené
ikona Bezúročné půjčky
Bezúročné půjčky
ikona Až 4 dny sick days
Až 4 dny sick days